Dental Centar Mirković
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - favicon

O NAMA

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ osnovan 2019. godine predstavlja nastavak dvadesetpetogodišnje uspešne stomatološke prakse Prof.dr Siniše Mirkovića, započete na Klinici za stomatologiju Vojvodine i stomatološkoj ordinaciji “Tarasenko-Mirković”.

U Dental Centru Mirković se pružaju sve usluge iz domena savremene opšte stomatologije i oralne hirurgije sa implantologijom.

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija zubara koji rade
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija ordinacije - čekaonica
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija čekaonice u ordinaciji
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija čekaonice u ordinaciji
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija ulaza u ordinaciju
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija čekaonice u ordinaciji
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - slika proteze
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - fotografija prijemnog pulta u ordinaciji
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - stomatološka ordinacija Novi Sad - detalj iz zubarske ordinacije
DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ - fotografija zubara koji rade
Prof.dr Siniša Mirković

25 GODINA
uspešne stomatološke prakse

1969.

Prof.dr Siniša Mirković rođen je u Novom Sadu.

1987.

Završio srednje medicinsku školu, odsek zubni tehničari.

1993.

Završio medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, kao student generacije.

od 1994.

Nalazi se u stalnom radnom odnosu na Klinici za stomatologiju Vojvodine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

1998.

Postaje specijalista oralne hirurgije.

od 2000.
do 2008.

Rukovodi odeljenjem oralne hirurgije Klinike za stomatologiju Vojvodine kao načelnik.

2000.

Brani magistarsku tezu.

2004.

Brani doktorsku disertaciju i postaje doktor stomatoloških nauka.

2010.

Osniva odeljenje oralne implantologije Klinike za Stomatologiju Vojvodine i od tada je načelnik istog.

od 2015.

Redovan profesor za užu naučnu oblast Stomatologija-Oralna Hirurgija.

2017.

Postaje načelnik službe oralne hirurgije i implantologije sa opštom anestezijom i dnevnom bolnicom.

2019.

Osniva DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ u Novom Sadu.

2022.

Postaje član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

  • OBJAVEDo sada je objavio više desetina radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti oralne hirurgije i implantologije. Objavio je monografiju pod nazivom ˝Mini dentalni implantati˝ i poglavlja u nekoliko drugih monografskih publikacija.
  • PROJEKTIRukovodilac je dva projekta podržanih od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, ˝Rekonstrukcija koštanih defekata maksilofacijalne regije upotrebom savremenih računarskih tehnologija˝ i ”Detekcija bakterija u usnoj duplji upotrebom bežičnih senzora u cilju poboljšanja oralnog zdravlja stanovništva” i saradnik je u nekoliko drugih.
  • PREDAVANJAOdržao je više predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
  • LICENCELicenciran je instruktor za nekoliko savremenih implantacionih sistema kao i za upotrebu ultrazvučnog noža u oralnoj hirurgiji i implantologiji.
  • ČLANSTVOČlan je Bass-a, ITI study club-a, DDS-a (digitalna dentalna asocijacija), član predsedništva sekcije oralnih hirurga i implantologa Srbije, član predsedništva Srpskog lekarskog društva-društva lekara Vojvodine. Potpredsednik je Implantološke sekcije Srbije. Član je Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.
USLUGE

DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ

U Dental Centru Mirković se pružaju sve usluge iz domena savremene opšte stomatologije i oralne hirurgije sa implantologijom.