Opšte odredbe

Vlasnik Internet stranice https://dentalcentarmirkovic.com/ (u daljem tekstu: stranica) je MILANA MIRKOVIĆ PR. OPŠTA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DENTAL CENTAR MIRKOVIĆ NOVI SAD, ul. Stražilovska br. 14, MB: 65762382, PIB:111950815 (u daljem tekstu: DCM).

Privatnost članova i posetilaca sajta je od velike važnosti za DCM i ovom Politikom privatnosti želimo da vas u potpunosti u upoznamo o tome kako se postupa sa vašim podacima o ličnosti i na koji način se oni štite.

Na ovoj interenet stranici prikupljamo mali broj vaših podataka uz vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će vaši podaci biti izbrisani u roku od 30 dana.

Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima u DCM koji su svi zakonski i ugovorno obavezani da poštuju i čuvaju tajnost podataka o ličnosti.

DCM prikuplja sledeće podatke svojih saradnika koje oni slobodno dostavljaju: ime, prezime, kontakt podatke, i druge srodne informacije.

DCM prikuplja podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o pretraživaču i domenu.

Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite ovu platformu prihvatate da se vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

DCM će koristiti podatke o ličnosti samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, odnosno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima.

Ažuriranje i menjanje vaših podataka

Ukoliko želite da tražite pristup podacima o ličnosti, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, možete nas kontaktirati na email adresu info@dentalcentarmirkovic.com

Korišćenje podataka

DCM može koristiti podatke u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima i kampanjama kroz našu internet stranicu kao i kroz formate redovnih newslettera. Vi kao član ili posetilac sajta ćete u ovom slučaju imati mogućnost da se upišete ili ispišete sa mailing liste ukoliko više ne želite da primate poruke.

Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika.

DCM se obavezuje da vaše podatke prikupljene kroz internet formulare i e-mail komunikaciju, FB pixel, Google analitiku neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima.

Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

DCM može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj posetilaca naše stranice), ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Kolačići

DCM može koristiti “kolačiće” (cookies) za ograničene svrhe.

“Kolačić” je mali deo podatka koji naša Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču, koji onda može biti sačuvan na Vašem hard disku. Ukoliko ste zabrinuti za vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti vaš pretraživač da vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje.

Takođe, Google analytics i Facebook Pixel prave “kolačiće” na osnovu kojih DCM prati posećenost Internet stranice.

Newsletter

Prilikom prijavljivanja za naše newsletter-e, potrebno je da nam ostavite svoju email adresu, koju ćemo čuvati i koju nećemo ustupati ili prodavati trećim stranama. U svakom trenutku možete da se odjavite sa Newsletter-a – tada vaša email adresa biti izbrisana iz naše baze.

Linkovi ka trećim Internet stranama

DCM može davati linkove ka trećim Internet stranicama, kao što ove Internet stranice mogu linkovati našu stranicu. Ostale Internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti.

DCM nema kontrolu nad takvim Internet stranicama, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže

DCM koristi društvene mreže kako bi unapredila svoju misiju. Ove aplikacije zahtevaju korišćenje usluga trećih strana.

Na primer, Facebook nalogom DCM upravlja Facebook i ovom nalogu imaju pristup Facebook korisnici koji su već prihvatili Facebook Politiku Privatnosti. Našom Facebook stranom upravljaju zaposleni u DCM koji su za to zaduženi. DCM ne čuva podatke svojih pratilaca niti obrađuje podatke izvan Facebook-a.

Deca

DCM ne traži ličnu identifikaciju dece. Korisnici koji su ispod 14 godina starosti ne bi trebalo da ostavljaju bilo kakve podatke o ličnosti na stranici.

Bezbednost podataka

DCM čini sve što je u njenoj mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima tako što se nalaze skladišteni u računarskom sistemu, zaštićeni šifrom, kome pristup imaju samo zaposleni u DCM.

Promena Politike privatnosti

DCM zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Ukoliko je izmena značajnija, kao npr. ako bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo vas obavestiti putem email-a.

Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na stranici sajta DCMmirkovic.com (https://www.dentalcentarmirkovic.com/politika-privatnosti). Dužni ste da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Nastojeći da stvorimo što bezbedniju stranicu, pozivamo vas da nam dostavite vaše komentare i sugestije na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na email info@dentalcentarmirkovic.com.